Share

Perkhidmatan e-Lodgement SSM

Waktu Perkhidmatan Sokongan Perkhidmatan Senarai Perkhidmatan

 
UMUM

 1. Bagaimana untuk mula?
 2. Pendaftaran Pengguna Portal MyGovernment (PSP)
 3. my Page
 4. Pendaftaran Pelanggan SSM
 5. Muat Turun: Brosur e-Lodgement (.pdf)
 6. Muat Turun: Quick Reference for Company e-Lodgement (.pdf)
 7. Muat Turun: Panduan Pengunaan Perkhidmatan e-Lodgement Perniagaan(.pdf)
 8. Soalan-soalan lazim (FAQ) Untuk e-lodgement (Perniagaan)
 9. Soalan-soalan lazim (FAQ) Untuk e-lodgement (Syarikat)
 10. Surat Pengesahan Kesahihan Sijil Pendaftaran Perniagaan dan Sijil Pemerbadanan Syarikat

 

PERNIAGAAN (ROB)

 1.  Permohonan Kelulusan Nama Perniagaan (ROB)
 2.  Pendaftaran Perniagaan Dalam Talian (ROB)
 3.  Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan (ROB)
 4.  Perubahan Maklumat Perniagaan Dalam Talian (ROB)
 5.  Notis Penamatan Pendaftaran Perniagaan (ROB)

 

SYARIKAT (ROC)

 1. Permohonan Carian Nama (ROC)
 2. Permohonan Penubuhan Syarikat Tempatan (ROC)
 3. Penyerahan Pertama selepas Penubuhan (ROC)
 4. Permohonan Pertukaran Nama Syarikat (ROC)
 5. Permohonan Lesen Setiausaha Syarikat (ROC)
 6. Permohonan Pembaharuan Lesen Setiausaha Syarikat (ROC)
 7. Penyata Tahunan yang Mempunyai Modal Syer beserta Sijil Pengecualian Persendirian (ROC)
 8. Penyata Tahunan yang Mempunyai Modal Syer beserta Penyata Kewangan (ROC)
 9. Notis Alamat Daftar Syarikat, Waktu Pejabat dan Perubahan Maklumat (ROC)
 10. Notis Tempat Daftar Ahli dan Indeks Disimpan atau Perubahan Tempat (ROC)
 11. Penyata Maklumat Daftar Pengarah, Pengurus Dan Setiausaha Dan Perubahan Maklumat (ROC)
 12. Penyata Peruntukan Saham (ROC)