Dasar Kualiti

Dasar Kualiti SSM

“SSM komited memberi perkhidmatan yang cekap dan berkualiti menerusi penambahbaikan yang berterusan bagi memenuhi kepuasan pelanggan”

 

Objektif Dasar Kualiti SSM

  1. Memenuhi piagam pelanggan perkhidmatan kaunter dan e-perkhidmatan;
  2. Membekalkan maklumat korporat syarikat dan perniagaan yang tepat dan terkini;
  3. Mewujudkan persekitaran korporat dan perniagaan yang kondusif menerusi kerangka undang-undang dinamik;
  4. Menguatkuasa undang-undang secara pantas dan saksama; dan 
  5. Menyemai budaya pematuhan undang-undang menerusi pendidikan berterusan