COMTRAC

Pengenalan Akademi Latihan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (COMTRAC)

Dalam usaha untuk membina kesedaran bagi memastikan pematuhan berkaitan sektor korporat, Akademi Latihan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau “COMTRAC” telah ditubuhkan dengan rasminya pada 1 April 2007. Bahagian ini diketuai oleh Pengarah Akademi yang berperanan sepenuhnya dalam menyediakan program latihan untuk Pengarah dan pegawai Syarikat, rakan niaga,profesional dan komuniti di dalam aspek undang-undang korporat. Selaras dengan matlamat, COMTRAC juga berperanan dalam meningkatkan keupayaan, kecekapan dan kebolehan kerja warga SSM.

Akademi Latihan Suruhanjaya Syarikat Malaysia merangkumi empat seksyen iaitu Pembangunan Korporat, Pusat Program Antarabangsa, Pentadbiran dan Pusat Sumber dan juga PembangunanDalaman. Empat seksyen tersebut disokong oleh pusat-pusat pengajian(sekolah) berikut untuk merancang, membangun dan mengendalikan program latihan dalam bidang-bidang berkaitan:-

 • Sekolah Perniagaan dan Undang-undang Korporat ;
 • Sekolah Sivil & Pendakwaan Korporat serta Siasatan;
 • Sekolah Laporan Kewangan Korporat ; dan
 • Sekolah Pembangunan Staf.

Panel Penasihat dalam menentukan halatuju COMTRAC telah dilantik oleh Suruhanjaya dibawah Perkara 19 (1)(2) dalam Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 (Akta 164) dan ahlinya ialah:

 • Dato' Dr. Aishah Bidin (Pengerusi)
 • Y.Bhg. Datuk Idris bin Abdullah
 • Y.Bhg. Datuk Ali Bin Kadir
 • Y.Bhg. Dato' Sri Abu Kassim Bin Mohamed
 • Mr.Wong Wing Seong
 • Mr. Chen Voon HannY.
 • Bhg Dato’ Azmi bin Ariffin (Ex-Officio)