Share

Surat Ikatan Amanah

 • Surat Ikatan Amanah boleh mengandungi perkara-perkara seperti berikut:
  • Definisi & Tafsiran
  • Skim
  • Faedah
  • Akaun Amanah
  • Pengecualian dari Pembelian Balik Kepentingan
  • Pemindahan Unit Kepentingan
  • Pihak-pihak Kepada Skim
  • Daftar Pemegang Unit
  • Penamatan Skim
  • Liabiliti & Jaminan
  • Mesyuarat Pemegang Kepentingan
  • Peristiwa Ingkar
  • Pindaan kepada Surat Ikatan Amanah
  • Force Majeure
  • Arbitrasi
  • Pemegang Kepentingan Tertakluk Kepada Surat Ikatan Amanah
  • Masa
  • Kos
  • Pentadbiran Undang-Undang
  • Notis
  • Jadual
  • Lampiran
 • Surat Ikatan Amanah mesti mematuhi Jadual Pematuhan, Garispanduan Polisi & Garispanduan Polisi Tambahan.

(Note: Salinan Surat Ikatan Amanah boleh dibeli di Tingkat 17, Menara SSM@Sentral)