Share

SEKSYEN SKIM KEPENTINGAN

Skim kepentingan merupakan satu cara perniagaan di Malaysia. Skim Kepentingan melibatkan pengumpulan wang daripada orang ramai bertujuan memperolehi satu kepentingan di dalam skim tersebut.

Fungsi Utama Seksyen Skim Kepentingan adalah untuk mendaftarkan skim-skim kepentingan yang tertakluk di bawah Seksyen 84 Akta Syarikat 1965, dan memastikan pihak operator mematuhi peruntukan Bahagian 5, Penggal IV Akta Syarikat 1965 dan Garis Panduan Polisi dan Kehendak-Kehendak Bagi Skim-Skim Kepentingan.

Definisi “kepentingan” di bawah Seksyen 84 Akta Syarikat dirumuskan seperti berikut:

Satu hak untuk menyertai atau hak kepentingan di dalam:
     (a) Keuntungan, asset atau realisasi sesuatu perniagaan atau skim
     (b) Satu usahasama dengan harapan akan mendapat keuntungan, hasil sewa atau kepentingan
     (c) Skim kongsimasa
     (d) Kontrak pelaburan