Penggulungan Syarikat

Penggulungan syarikat merupakan satu proses penamatan  kewujudan sesebuah syarikat di sisi undang-undang di mana semua aset syarikat akan dikumpul dan digunakan untuk membayar hutang dan liabiliti syarikat. Sekiranya terdapat  baki setelah semua hutang syarikat dibayar,  baki tersebut perlu dipulangkan kepada pemegang saham dan penyumbang (contributories) mengikut hak kelayakan (entitlement) mereka.

Terdapat 2 cara penggulungan syarikat iaitu:

  • Penggulungan syarikat secara sukarela; dan
  • Penggulungan syarikat melalui perintah Mahkamah.

Penggulungan syarikat secara sukarela

Penggulungan secara sukarela pula terbahagi kepada 2 kategori iaitu:

  • Penggulungan secara sukarela oleh ahli yang boleh dimulakan oleh pemegang saham syarikat  melalui satu resolusi khas yang dibuat untuk membubarkan syarikat tersebut; dan
  • Penggulungan secara sukarela oleh pemiutang syarikat yang boleh dimulakan oleh pemiutang syarikat melalui satu resolusi khas dalam mesyuarat di antara pemegang saham dan pemiutang yang dibuat untuk membubarkan syarikat tersebut.

Penggulungan syarikat melalui perintah Mahkamah

Penggulungan syarikat melalui perintah Mahkamah yang juga dikenali sebagai penggulungan syarikat secara paksa  berpunca daripada satu perintah penggulungan syarikat yang diberi oleh Mahkamah atas petisyen yang dibuat oleh mana-mana orang yang berhak memfailkan petisyen penggulungan syarikat; termasuklah pemiutang syarikat, pelikuidasi, Pendaftar Syarikat atau Pegawai Penerima seperti yang diperuntukkan dalam  seksyen 217 Akta Syarikat (AS 1965).