Cara Pembayaran

Cara Pembayaran

NOTA: Program Latihan COMTRAC dan kos pentadbiran yuran adalah tertakluk kepada 6% GST.

•    Yuran dibayar kepada SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA.
•    Bayaran boleh dibuat secara tunai, cek, bank draf, kad kredit, wang pos atau kiriman wang.
•    Setiap bayaran program mesti dibayar secara berasingan.
•    Hanya cek yang dikeluarkan oleh syarikat / firma boleh diterima. Syarikat / Firma yang mengeluarkan cek tidak sah laku akan disenarai hitamkan.
•    Cek peribadi tidak akan diterima.
•    Di belakang setiap instrumen pembayaran, sila nyatakan nama peserta) (maksimum 5), Setiausaha Lesen no. / Nama Badan Profesional (jika ada), tarikh program dan kod acara.
•    Lampirkan satu salinan Borang Pendaftaran (jika bayaran dibuat sebelum tarikh program) atau Inbois (jika pembayaran dibuat selepas tarikh program) semasa mengemukakan bayaran.
•    Pembayaran boleh dibuat di SSM, Tingkat 17, Menara SSM @ Sentral, Kuala Lumpur dan di semua cawangan SSM di Malaysia.