Bahagian Siasatan

Tanggungjawab utama bahagian ini adalah untuk menjalankan penyiasatan susulan ke atas kes – kes aduan yang telah dirujuk kepada Bahagian. Selain itu, Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk menjalankan penyiasatan terhadap kesemua kesalahan yang telah dilakukan di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.

Penyiasatan dilakukan berdasarkan  aduan yang dibuat oleh para “stakeholders” dan orang awam. Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk mencadangkan sebarang tindakan yang bakal diambil oleh pasukan penguatkuasaan dan memberikan sokongan padu terhadap pendakwaan dalam usaha untuk mengekalkan kepentingan semua “stakeholders” dan orang awam.

Dalam mempertingkatkan keupayaan dan keberkesanan Bahagian Penyiasatan, beberapa pasukan dengan tugasan khusus telah ditubuhkan sebagaimana berikut: 

1. Seksyen Kewangan & Fraud

Seksyen ini berkepakaran dalam mengendalikan kes – kes siasatan berkaitan ketaksekataan pengurusan kewangan, dan transaksi penipuan oleh pegawai – pegawai syarikat. Seksyen ini juga bertanggungjawab menyiasat isu – isu berkaitan dengan:

 • Perlindungan pemegang-pemegang saham minoriti.
 • Perlindungan pengguna.
 • Perakaunan forensik.
 • Perdagangan yang tak solven.
 • Kes-kes MASB.
 • ‘Share Hawking’.
 • Penipuan pelaburan (Pelaburan fraud).

2. Seksyen Tadbir Urus Korporat

Seksyen ini bertanggungjawab dalam mengendalikan kes – kes siasatan yang melibatkan ketidaksekataan korporat yang melanggar undang – undang syarikat dikalangan pegawai – pegawainya di bawah Akta Syarikat 1965. Penyiasatan akan merangkumi kes- kes sepertimana berikut:

 • Kes-kes salah laku korporat.
 • Perlanggaran tanggungjawab fidusiari.
 • Penipuan korporat (Korporat fraud).
 • Maklumat palsu dan mengelirukan.
 • Kes-kes skim kepentingan.
 • Insolvensi / kebankrapan.
 • Kes-kes berkaitan syarikat-syarikat asing.
 • ‘Related Party Transaction’.
 • Kes-kes yang melibatkan tiada pendedahan kepentingan.

3. Projek-projek Khas

Seksyen ini berkepakaran dalam mengendalikan penyisatan kes- kes berkeutamaan dan khusus seperti:

 • Kes-kes melibatkan kepentingan umum dan keselamatan negara.
 • Dekri Menteri.
 • Perisikan.
 • AMLA

4. Seksyen Kesalahan-kesalahan Am

Seksyen ini bertanggungjawab dalam mengendalikan kes – kes yang melibatkan kesalahan umum yang berkaitan dengan peruntukan akta yang dikawalselia oleh SSM. Kes – kes yang dirangkumi oleh seksyen ini adalah sepertimana berikut: 

 • Kes-kes berkaitan penyata tahunan.
 • Kes-kes berkaitan rekod-rekod berkanun.
 • Kes-kes yang melibatkan akaun-akaun yang tak dibentang.
 • Kesalahan-kesalahan dalam Mesyuarat Agung Tahunan.
 • Kes-kes yang dirujuk.
 • Kes-kes berkaitan Pendaftaran Perniagaan.
 • Kes-kes melibatkan syarikat-syarikat amanah.

5. Unit Eksibit

Unit ini memainkan peranan sebagai sokongan dalam menguruskan eksibit atau dokumen – dokumen Bahagian Siasatan. Peranan unit ini adalah seperti berikut:

 • Membangun dan melaksanakan garis panduan dan polisi untuk pengurusan eksibit.
 • Menkatalog, mengurus dan memastikan keselamatan mana-mana eksibit untuk kes-kes perundangan.
 • Memastikan eksibit dipulangkan dengan selamat.
 • Memastikan dokumen tertentu yang perlu di musnahkan sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah apabila kes telah selesai.