Sekyen Operasi Pejabat Negeri

Menjadi Pusat Setempat bagi semua perkara yang berkaitan dengan operasi pejabat negeri/cawangan seperti:

  • Pengumpulan statistik bulanan & tahunan.
  • Menjadi seketariat Mesyuarat Pengarah Negeri.
  • Menjadi pusat rujukan bagi permohonan dari Pejabat Negeri dan perkara yang berkaitan dengan pentadbiran.
  • Mempertimbangan apa-apa tuntutan dari Pejabat Negeri.
  • Memantau dan membuat kajian semula semua prosedur operasi Pejabat Negeri.
  • Menggariskan panduan yang seragam bagi semua operasi Pejabat Negeri.
  • Mengendalikan apa-apa aduan berkaitan operasi Pejabat Negeri.
  • Mempertimbangan bajet tahunan bagi semua Pejabat Negeri.