Audit Dalaman

Peranan utama seksyen ini adalah untuk membantu ahli-ahli Suruhanjaya, Jawatankuasa Audit Suruhanjaya dan Pihak Pengurusan melaksanakan tanggungjawab secara berkesan. Pada masa yang sama membantu SSM mencapai objektifnya dengan memperkenalkan cara yang sistematik dan berdisiplin dalam menilai dan meningkatkan keberkesanan pengurusan risiko, kawalan dan proses tadbirurus.

Seksyen ini dibahagikan kepada tiga unit utama yang berikut :

  • Unit Audit Kewangan
  • Unit Audit Sistem
  • Unit Audit Prestasi
  • Unit Audit Pejabat Negeri/Cawangan
  • Unit Pengurusan Risiko