INSENTIF PENGURANGAN KOMPAUN 2017

Sempena dengan sambutan ulang tahun Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang ke-15, nikmati diskaun pembayaran kompaun bagi kesalahan-kesalahan berikut di bawah Akta Syarikat 1965 (Akta 125):
a) Seksyen 143(1);
b) Seksyen 165(4); dan
c) Seksyen 169(1)

mulai 17 April 2017 sehingga 17 Mei 2017 dengan kadar pengurangan 70% dari nilai asal kompaun.
Sila dapatkan amaun pengurangan melalui mana-mana pejabat SSM di seluruh Negara (tidak termasuk kaunter SSM di UTC, KPDNKK dan BSN) sebelum mengemukakan bayaran kompaun.
Sebarang pertanyaan berkaitan perkara di atas boleh dirujuk kepada Pusat Panggilan SSM di talian 03-77214000, emel ar_compliance@ssm.com.my atau Laman Sesawang SSM di www.ssm.com.my

SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA
TARIKH: 18 APRIL 2017