PENGUMUMAN PENAMBAHAN PERKHIDMATAN BAHARU MELALUI SISTEM MyCoID 2016

Dimaklumkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) akan menawarkan perkhidmatan baharu melalui sistem MyCoID 2016 bermula pada 31 Mac 2017. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah seperti berikut :

  1. Perubahan Alamat Berdaftar;
  2. Perubahan Pengarah, Pengurus dan Setiausaha; dan
  3. Pendaftaran Gadaian.

Pengguna digalak menggunakan sistem MyCoID 2016 bagi perkhidmatan yang ditawarkan sebelum pelaksanaan secara mandatori pada tarikh yang akan dimaklumkan kelak.

Semua perkhidmatan ini boleh dicapai melalui https://mycoid2016.ssm.com.my/ mulai 31 Mac 2017. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pusat Panggilan SSM di talian 03-7721 4000 atau emel kepada enquiry@ssm.com.my.

SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA
30 Mac 2017