ANNOUNCEMENT & NEWS ARCHIVE

No. Date Announcement & News Descriptions
1 22/08/2017 - 12:06pm DERAF PENDEDAHAN BERHUBUNG KONSEP PELAPORAN PENYATA KEWANGAN DAN PENYATA TAHUNAN DALAM FORMAT “EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE”

Y.Bhg Tan Sri/Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2.Sukacita dimaklumkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) telah menerbitkan kertas konsultatif bagi badan profesional serta syarikat yang berminat berhubung konsep pelaporan penyata kewangan dan penyata tahunan dalam format “eXtensible Business Reporting Language” (XBRL) 2017. 

3.Sehubungan dengan itu, dokumen-dokumen bagi rujukan kertas konsultatif tersebut boleh didapati  di laman sesawang melalui capaian berikut http://www.ssm.com.my/en/xbrl-en. Sebarang maklumbalas, ulasan atau cadangan boleh dimajukan selewat-lewatnya pada 15 September 2017. 

4.Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berhubung perkara ini, mohon hubungi qxbrl@ssm.com.my. Kerjasama pihak Y.Bhg Tan Sri/Datuk/Dato’/Tuan/Puan saya dahului dengan ucapan terima kasih.

Seperti di Lampiran.

Sekian.

DATO’ ZAHRAH ABD WAHAB FENNER  
Ketua Pegawai Eksekutif

2 04/08/2017 - 4:25pm PEMBERITAHUAN MENGENAI PERPINDAHAN PEJABAT SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) KUCHING, SARAWAK

Pelanggan yang dihormati,

Dimaklumkan bermula pada 7 Ogos 2017 (Isnin) Pejabat SSM Sarawak yang kini beroperasi di Tingkat 2 & 3, Wisma STA, 26 Jalan Datuk Abang Abdul Rahim, 93450 Kuching akan berpindah ke alamat baharu seperti berikut:

LOT 11115, SECTION 64
KUCHING TOWN LAND DISTRICT
JALAN PENDING , CITY SQUARE PHASE 1
93450 KUCHING, SARAWAK

No. Telefon baru : 082-266111
No. Fax baru 082-266115

Waktu operasi pejabat ini masih dikekalkan iaitu bermula jam 8.00 pagi sehingga 5.00 petang setiap hari kecuali sabtu, ahad dan cuti umum. 

Sekian, terima kasih.

 

SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA
04.08.2017

 

3 02/08/2017 - 8:46am MAKLUMAN TENTANG PENDAFTARAN SKIM KEPENTINGAN KATEGORI KELAB REKREASI - TOWER CLUB PENANG

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) telah mendaftarkan skim kepentingan kategori kelab rekreasi iaitu ’Tower Club Penang’ anjuran syarikat Tower Club Penang Berhad (1184362-D) melalui Surat Ikatan Amanah bertarikh 7 Julai 2017 manakala prospektus pertama adalah bagi tempoh 24 Julai 2017 hingga 23 Januari 2018.  

Orang awam diingatkan supaya sentiasa membuat semakan di SSM berkaitan skim kepentingan berdaftar sebelum membuat keputusan untuk melabur atau menyertai sebarang kelab keahlian. 

Sila layari http://www.ssm.com.my/ms/company/is-registered-scheme-public untuk maklumat lanjut.

DIKELUARKAN OLEH : SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA
TARIKH : 1 OGOS 2017